#2 – Làm Marketing ở Mỹ có gì khác ở Việt Nam?

Tập 2 – Việc sử dụng các kênh truyền thông ở Mỹ như thế nào? Trò chuyện cùng chị Thái Thùy Anh, hiện đang giữ vị trí Senior Manager – Consumer Marketing tại British American Tobacco – US Headquarter.