#3 – Làm Marketing ở Mỹ có gì khác ở Việt Nam?

Tập 3 – Ở một thị trường lớn như Mỹ, chiến lược bao phủ và phân phối có gì khác? Trò chuyện cùng chị Thái Thùy Anh, hiện đang giữ vị trí Senior Manager – Consumer Marketing tại British American Tobacco – US Headquarter.