#4 – Làm Marketing ở Mỹ có gì khác ở Việt Nam?

Tập 4 – Mối quan hệ giữa client và agency, việc “chạy deadline” như thế nào? Trò chuyện cùng chị Thái Thùy Anh, hiện đang giữ vị trí Senior Manager – Consumer Marketing tại British American Tobacco – US Headquarter.