#3 – Làm Marketing ở Mỹ có gì khác ở Việt Nam?

Tập 3 – Ở một thị trường lớn như Mỹ, chiến lược bao phủ và phân phối có gì khác? Trò chuyện cùng chị Thái Thùy Anh, hiện đang giữ vị trí Senior Manager – Consumer Marketing tại British American Tobacco – US Headquarter.More

#5 – Làm Marketing ở Mỹ có gì khác ở Việt Nam?

Tập 5 – Việc đo lường các kênh truyền thông, tổng quan thị trường được thực hiện như thế nào? Trò chuyện cùng chị Thái Thùy Anh, hiện đang giữ vị trí Senior Manager – Consumer Marketing tại British American Tobacco – US Headquarter.
More