Bookaholic #13 – Tiếp thị 5.0: Ứng dụng công nghệ để thay đổi thế giới

bookaholic marketing 5.0

Những cải tiến công nghệ đã và đang xoá mờ ranh giới giữa thế giới thực và ảo. Những công nghệ kế tiếp (next tech) nào có thể được áp dụng để giải quyết nhu cầu của khách hàng và tạo nên khác biệt? Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong cuốn “Tiếp thị 5.0 – Tiếp thị vị nhân sinh” của Philip Kotler, cha đẻ của tiếp thị hiện đại.

Các nhà tiếp thị đang phải vật lộn với chuyển đổi số trong kinh doanh và sự thay đổi về hành vi của khách hàng. Trong bối cảnh mới, các marketer cần lưu ý điều gì? Trong số 13 của series Bookaholic, Brands Vietnam đã có cơ hội trò chuyện cùng anh Nguyễn Khoa Hồng Thành, dịch giả của cuốn sách Tiếp thị 5.0, hiện là Operations Director của Isobar để bàn luận về thông điệp cốt lõi và những vấn đề thú vị xung quanh cuốn sách này.