Đi thị trường #5: Kênh buôn sỉ – Ôm hàng, bán chéo

Khi đi kênh đại lý phân phối phi độc quyền (kênh buôn sỉ), thông tin quan trọng nào cần thu được? Những tính chất đặc thù nào của kênh buôn sỉ cần lưu tâm? Và làm cách nào để xây dựng một mối quan hệ vững chắc với kênh mạnh về lượng sản phẩm bán ra trên thị trường? Tất cả sẽ được giải đáp trong buổi chia sẻ của anh Nguyễn Quang Hiệp – giảng viên tại Brand Camp với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Brand Marketing.

Xem bài viết tại đây.