Đi thị trường #6: Kênh cửa hàng tiện lợi – Kênh lai giữa on-trade và off-trade

Khi đi kênh cửa hàng tiện lợi (CVS) thông tin quan trọng nào cần thu được? Những tính chất đặc thù nào của kênh CVS cần lưu tâm? Tất cả sẽ được giải đáp trong buổi chia sẻ của anh Nguyễn Quang Hiệp – giảng viên tại Brand Camp với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Brand Marketing.

Xem bài viết tại đây.