Du học Marketing #8: Trần Minh Hoàng @ UCD Smurfit Business School – “Stay hungry, Stay foolish”, cầu thị để tiến xa

Sau 14 năm kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực Marketing tại đa dạng công ty và tập đoàn đa quốc gia, điều gì khiến anh Trần Minh Hoàng tạm dừng hành trình sự nghiệp tại Việt Nam trong năm 2021 để bắt đầu chuỗi ngày tích luỹ kiến thức tại Ireland?

Với hy vọng “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, liệu những kỳ vọng có đủ để chiến thắng thực tại nơi đất khách? Hãy cùng Brands Vietnam tìm câu trả lời qua những trải nghiệm đủ thăng và cũng không thiếu trầm của những du học sinh đã và đang dùi mài kinh sử nơi trời Tây qua series Du học Marketing.

Xem bài viết tại đây.