Event Untold Stories #2 – Làm ‘trigger event’ thúc đẩy doanh số cho chuỗi bán lẻ thời trang cùng ALDO

Trong webinar “Event Untold Stories” thứ 2, được sản xuất bởi Brands Vietnam và MIR Activation, tôi có dịp trò chuyện cùng Hiền Lưu – e-Commerce Manager & Operations Manager tại ALDO Việt Nam về chủ đề “trigger event”.

Áp dụng “trigger event”, nhãn hàng thời trang ALDO Việt Nam lần đầu tiên triển khai “Chuỗi livestream event series” vào cuối năm 2019, giúp thương hiệu đạt được thành tựu đáng kể về doanh số bán lẻ.

Vậy Hiền cùng team ALDO đã triển khai “trigger event” như thế nào để vừa đảm bảo tính kết nối với khách hàng, vừa thúc đẩy doanh số chứ không chỉ tạo ra nhận biết thương hiệu?