The Data Show #2: Mô hình RFM – nâng tỷ lệ “ngắm” chuẩn khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp SME

podcast trước, anh Nguyễn Tiến Huy – Founder Pencil Group và host của series The Data Show đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhóm khách hàng hiện hữu đối với doanh nghiệp SME. Trong phạm vi podcast này, anh Tín Lê – Founder Adtek sẽ chia sẻ về RFM – mô hình phân nhóm và lựa chọn khách hàng tiềm năng. Từ đó, doanh nghiệp SME sẽ có những “phát ngắm” chuẩn hơn trong quá trình hoạch định chiến lược marketing của mình.

Buổi chia sẻ nằm trong khuôn khổ series The Data Show – Premium Show với mục tiêu trang bị kiến thức và công cụ ứng dụng dữ liệu trong tăng trưởng thương hiệu và doanh số.

Xem lại bài viết tại đây.

Xem khoá học đầy đủ tại đây.