Trade Marketing #2 – “Tính vùng miền và thời vụ có tác động lớn đến hoạt động Trade của nhà sản xuất”

“Việc thực hiện hoạt động Trade Marketing cho nhà sản xuất khác với làm Trade Marketing cho nhà bán lẻ. Trade Marketer của nhà sản xuất phải làm việc trực tiếp với các hệ thống phân phối lớn tại từng tỉnh thành. Đặc biệt, tính vùng miền, thời vụ được chú trọng hơn cả để phân phối sản phẩm và triển khai loại hoạt động phù hợp.”

Đó là chia sẻ của chị Lê Hồng Nhung – Former Trade Marketing Manager của Sunhouse Group về công việc làm Trade trong ngành hàng thiết bị gia dụng. Chị Nhung có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Trade Marketing ở nhiều ngành hàng khác nhau như hàng gia dụng, vàng bạc đá quý, F&B…