Passport to Marketing #6 – Cấu trúc Agency – Tố chất để gia nhập

Trong tập này của Passport to Agency, anh Ngô Minh Thuận, Nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành của DNA Digital sẽ chia sẻ về cấu trúc các phòng ban thường gặp trong một agency, trách nhiệm công việc và con đường thăng tiến, sau cùng là 5 tố chất cần có của một người làm ở agency.

“Passport to Marketing”, series video chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là “giấy thông hành” giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến.