Passport to Marketing #8 – Tìm hiểu 5 loại Báo cáo Nghiên cứu Thị trường phổ biến

“Passport to Marketing” series đã đi vào tập cuối. Trong phần này, các bạn sẽ lần đầu tiên được nghe anh Thiện giới thiệu về 5 báo cáo Nghiên cứu Thị trường phổ biến nhất trong FMCG Marketing, bao gồm: Brand Health Tracking, Retail Audit, Consumer Panel, Campaign Monitor và những Ad-hoc Research quen thuộc như là Product / TVC / Concept Test.

“Passport to Marketing”, series video chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là “giấy thông hành” giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến.