DeepDive #3 – Bàn về Dentsu Redder Impact Academy: “Để khai phóng năng lực bản thân, cần tiếp cận vấn đề một cách đa chiều”

Brands Vietnam đã có cuộc trao đổi với anh Duy Thông, Giám đốc Điều hành Dentsu Redder, để đào sâu vào một chương trình đào tạo mà trong thời gian qua đã nhận được nhiều sự quan tâm trong ngành. Năm 2020, Dentsu Redder Impact Academy được thành lập nhằm mang đến những góc nhìn đa chiều và nuôi dưỡng sự hạnh phúc cả về thể chất lẫn tinh thần cho đội ngũ nhân viên.
More