Gender in Marcom #2 – Chị Mai Tuyết: “Đôi khi marketer vô tình góp phần gia tăng bất bình đẳng giới”

Đến với podcast thứ hai là chị Mai Thị Ánh Tuyết – Marketing Manager tại Việt Nam của Logitech – người đã có gần 15 năm làm trong lĩnh vực truyền thông, marketing và quảng cáo. Hy vọng chị Tuyết sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về suy nghĩ của marketer khi phát triển những ý tưởng liên quan đến hình ảnh giới tính.More