MMA Talk Hub #9: “Retail Media Network mở ra nhiều cơ hội cho quảng cáo kỹ thuật số” – COO TenMax

Retail Media Network hay mạng lưới truyền thông bán lẻ là gì? Vì sao hình thức truyền thông, quảng cáo này ngày càng trở nên phổ biến trong thời đại quảng cáo kỹ thuật số? Nó có điểm khác biệt gì so với hình thức truyền thông truyền thống? Mời thính giả cùng Brands Vietnam tìm hiểu sâu hơn về Retail Media Network qua chia sẻ của ông Michael Hung – Chief Operating Officer tại TenMax AdTech Lab kiêm General Manager tại TenMax Việt Nam.More