Trade Marketing #4 – “Hoạt động Trade cần bắt nhịp xu hướng cải tiến liên tục của ngành hàng chăm sóc da”

Đó là chia sẻ của anh Trương Đăng Khoa – Marketing Director của Profa và Former Head of Trade Marketing của Nivea Vietnam về công việc Trade Marketing trong ngành hàng chăm sóc cá nhân. Trước đây, anh Khoa đã có nhiều năm làm Trade Marketing không chỉ trong lĩnh vực chăm sóc cá nhân mà còn trong ngành điện tử gia dụng.More