The Data Show #2: Mô hình RFM – nâng tỷ lệ “ngắm” chuẩn khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp SME

Ở podcast trước, anh Nguyễn Tiến Huy – Founder Pencil Group và host của series The Data Show đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhóm khách hàng hiện hữu đối với doanh nghiệp SME. Trong phạm vi podcast này, anh Tín Lê – Founder Adtek sẽ chia sẻ về RFM – mô hình phân nhóm và lựa chọn khách hàng tiềm năng. Từ đó, doanh nghiệp SME sẽ có những “phát ngắm” chuẩn hơn trong quá trình hoạch định chiến lược marketing của mình.More