Deep Dive #4 – Bàn về chiến dịch ‘Chính nữ – Vì bạn xứng đáng’ của L’Oréal Paris Vietnam

Đến với số tiếp theo trong series Deep Dive là chị Nguyễn Đỗ Nhật Linh, Marketing Manager và chị Trần Thị Mỹ Hạnh, Senior Product Manager tại L’Oréal Paris Việt Nam. Chủ đề mà chúng ta đào sâu hôm nay đó là chiến dịch ‘Chính nữ – Vì bạn xứng đáng’ được L’Oréal Paris triển khai vào tháng 3/2021 vừa qua.More