The Basics of B2B #1 – Marketer trẻ đừng tự khép cánh cửa cơ hội của bản thân

“Hơn 24 năm giảng dạy khiến tôi nhận thấy nhiều marketer trẻ đang bỏ quên một thị trường việc làm vô cùng lớn, bởi các bạn chỉ chăm chăm nhắm đến những công ty hàng tiêu dùng vô cùng cạnh tranh.”

Đó là những chia sẻ của thầy Đinh Tiên Minh, Trưởng Bộ môn Marketing tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM.