Young Agencies #16: Adtek – “Theo đuổi mô hình Growth Marketing Agency, có công mài sắt có ngày nên kim”

“Mô hình Growth Marketing Agency vẫn còn khá mới mẻ với thị trường nên chúng tôi cần nhiều thời gian để khách hàng hiểu cách tiếp cận của mình. Nhưng đây cũng là lợi thế cạnh tranh của Adtek. Bởi khác với những mô hình agency khác, Growth Marketing Agency chú trọng đến tổng thể bộ máy doanh nghiệp (từ thị trường, chiến lược, hệ thống vận hành…) để xác định phương thức phát triển hiệu quả và bền vững.”

Đó là chia sẻ của anh Tín Lê – Co-Founder của Growth Marketing Agency Adtek. Với 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital, e-Commerce, anh Tín là Cựu Head Of Online Marketing tại Shopee Việt Nam, Cựu Digital Marketing Manager tại Lazada, Vincomerce và VNG.

Hãy cùng Brands Vietnam tìm hiểu hành trình xây dựng và vận hành một Growth Marketing Agency qua những chia sẻ cặn kẽ của anh Tín ở bài viết dưới đây.

Xem bài viết tại đây.