Young Agency #12 – DIGIGO: “Lột xác” liên tục để tìm ra giải pháp marketing hiệu quả cho SME

“DIGIGO cung cấp các giải pháp quảng cáo Growth Hacking trên nền tảng digital để giúp doanh nghiệp SME tối ưu hoá ngân sách marketing, đạt được kết quả kinh doanh nhanh chóng”.

Đó là chia sẻ của anh Mai Thanh Bình – Co-founder & CEO và chị Mai Hồng Ngọc, Co-Founder & COO tại DIGIGO trong series Young Agencies của Brands Vietnam. Trong vòng khoảng 2 năm với 3 lần “lột xác”, DIGIGO đã có thể tìm ra mô hình dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp SME làm marketing với ngân sách nhỏ.