Du học Marketing #2: Nguyễn Đức Minh @ Erasmus University – Hành trình “hoà nhập nhưng không hoà tan” tại xứ sở cối xay gió

Ở số thứ hai của series, anh Nguyễn Đức Minh sẽ chia sẻ về hành trình du học Master Business Administration tại Rotterdam School of Management thuộc Erasmus University (Hà Lan) với nhiều biến động trong giai đoạn COVID-19. Sau khi hoàn tất chương trình MBA, anh Minh gia nhập tập đoàn Delivery Hero, chuyên về mảng giao nhận thực phẩm và đi chợ hộ với vai trò Senior International Marketing Manager, quản lý thị trường Châu Âu và Châu Á.More